вхід
 
       

Види послуги

Вартість

Строк

1. Підготовка документів:

1.1

Складання заяв, листів, претензій, скарг, запитів до фізичних та юридичних осіб, а також надання відповідей на заяви, скарги, претензії, заперечення проти позову, пояснення, відзиви, апеляційні та касаційні скарг, юридичний аналіз документів тощо;

Від 300 грн.

1.2

Розробка проектів договорів та юридичний аналіз укладених договорів, контрактів, угод  чи іншого документа на предмет їх відповідності чинному законодавству та інтересам клієнта;

Від 500 грн.

 

1.3

Супровід у переговорах під час укладення договорів, контрактів, угод  чи іншого документу;

Від 100 грн.

За годину

2. Бізнес (Власна справа):

2.1

Супроводження проекту (участь юриста в розробці комерційного проекту, бізнес-схем чи нового напрямку діяльності);

від 1000 грн.

2.2Юридична експертиза інвестиційних проектів;Від 2000 грн.

2.3

Захист від недружнього поглинання;

від 10000 до 25000 грн.

2.4

(M&A) – Злиття та поглинання;

Від 5% до 1% від суми угоди.

2.5Юридичне абонентське обслуговування;1Абонентське обслуговування – від 2500 грн. на місяць (для юридичних осіб), від 300 грн. – для фізичних осіб.
3. Оцінка бізнесу :
3.1Валовий дохід до 500 000 грн.2500Від 7
3.1Валовий дохід до 1 млн. грн.Від 5000Від 10
3.2Валовий дохід до 10 млн. грн.Від 10000Від 14
3.3Валовий дохід більше 15 000 млн. грн.Від 15000Від 20

4. Господарське, корпоративне право:

4.1

Організація та проведення загальних зборів товариств; правовий аналіз, підготовка установчих документів у зв’язку із створенням та реорганізацією підприємств;

Від 1000 грн.

4.2

Купівля-продаж корпоративних прав (підготовка схем, аналіз податкового обліку, аналіз ризиків та правових наслідків, пов’язаних із придбанням чи відчуженням корпоративних прав підприємств);

Від 1000 грн.

5. Цивільне право:

5.1

Зобов’язальні правовідносини (купівля-продаж, дарування, довічне утримання, найм, підряд та ін.)

Від 500 грн.

 

5.2

 • Вирішення майнових та немайнових спорів в тому числі:
 • Повернення боргів, депозитів;
 • Відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
 • Витребування майна від добросовісного набувача, із чужого незаконного воління;
 • Захист права власності;
 • Оренда нерухомого майна;

5% від суми позову але не менше

2000 грн.

6. Досудові та судові правовідносини:

6.1

Досудове врегулювання спорів (правовий аналіз матеріалів справи, що носить спірний характер; підготовка проектів претензійних листів; участь в переговорах);

від 300 грн.

6.2

Ведення справи в суді (загальному, господарському, адміністративному), Апеляційна, Касаційна інстанція:

6.3

Участь у судовому засіданні першої інстанції;

5% від ціни позову, але не менше 2000 грн.

6.4

Участь у судовому засіданні  апеляційної інстанції;

2500 грн.

6.5

Участь у судовому засіданні  касаційної інстанції;

3000 грн.

6.6

Ведення справи в Державній виконавчій службі;

від 300 грн. + 5% суми стягнутого майна

7. Реєстрація:

7.1

Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); Приватне підприємство (ПП);

від 1500-2000 грн.

Від 5 до 10 р.дн

7.2

Фізичної особи-підприємця;

від 800 грн.

5 р.дн.

7.3

Приватне акціонерне товариство (ПАТ); Публічне акціонерне товариство (ПрАТ);

до 9000 грн.

Від 30 р.дн.

7.4

Об’єднання підприємств (асоціації, концерни, холдинги, корпорації, інше);

від 9000 грн.

7.5

Громадянські організації (місцеві, всеукраїнські, міжнародні);

Від 3000 грн.

30 р.дн

7.6

Представництво іноземної компанії;

Від 3000 грн.

Від 30 р.дн.

7.7

Філії;

1500 грн.

5-7 р.дн.

7.8

Торгова марка;

Від 1500 грн.

Від 1 року

7.9

Отримання ідентифікаційного номеру фіз. Особи;

300 грн.

5-7 р.дн.

7.10

Іноземних інвестицій;

2500 грн.

30 р.дн.

Зміни:

7.11

Засновників (учасників, акціонерів);

Від 1000 грн.

1-3 р.дн

7.12

Директора;

1000 грн.

3-5 р.дн.

7.13

Юридичної адреси в межах одного району;

1000 грн.

5-10 р.дн

7.14

Назви чи організаційної форми підприємства;

від 1000-2000 грн.

5-10 р.дн

7.15

Переведення з району в район;

2000 грн.

від 30 р.дн.

7.14

Розміру статутного капіталу;

1000 грн.

1-3 р.дн.

7.15

Видів діяльності;

500 грн.

2-3 р.дн.

7.16

Отримання виписок, витягів, довідок;

300 грн.

1 р.дн

7.17

Підтвердження відомостей про юридичну особу;

300 грн.

1 р.дн

7.18

Відновлення втрачених документів;

2500 грн.

15 р.дн.

8. Ліквідація:

8.1

Підготовка документів для самостійної ліквідації;

Від 1000 грн.

3-5 р.дн.

Ліквідація юридичної особи:

8.2

Злиття, приєднання, поділ, перетворення (реорганізація);

Від 3000 грн.

2-6 міс.

8.3

Ліквідація (за рішенням учасників, за судовим рішенням);

Від 3000 грн.

3-24 міс.

Закриття філій, відділень, представництв;від 3 000 грн.

Ліквідація фізичної особи підприємця:

8.4

За власною ініціативою (за спрощеною або загальною системою оподаткування);

Від 1500 грн.

9. Фондовий ринок:

9.1

Юридичні консультації та розробка різної складності схем діяльності на фондовому ринку;

Від 3000 грн.

9.2

Юридичні послуги з випуску та обігу цінних паперів (акції, облігації, векселя) (IPO);

5% - 1% від суми угоди

10. Банківська діяльність:

10.1

Консалтинг з банківської діяльності (кредитування, інвестування, лізинг, корпоративне обслуговування та інше);

від 300 грн.

11. Ліцензування:

11.1

Правова допомога і сприяння в отриманні дозволів та ліцензій на здійснення різних видів діяльності; Оскарження рішень про анулювання ліцензій;

Від 2000 до 5000 грн.

Від 10 р.дн.

11.2

Оформлення необхідних документів;

Від 400 грн.

 

12. Сімейне право:

12.1

Розірвання шлюбу;

Від 2000 грн.

12.2

Опіка та піклування;

12.3

Стягнення аліментів;

12.4

Розподіл майна;

13. Трудове право:

13.1

Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, посадових інструкцій та договорів (контрактів), наказів

Від 300 грн.

3-5 р.дн

13.2

Розробка колективного договору підприємств та організацій; Консультування щодо питань укладення трудових угод та контрактів;

500 грн.

 

13.3

Консультування з питань законодавства про працю при прийнятті на роботу, звільненні, при трудових спорах;

Від 200 грн.

 

13.4

Здійснення юридичного супроводу звільнення співробітників у зв’язку з реорганізацією підприємств, скорочення штату чи чисельності працівників;

100 грн.

За годину

13.5

Вирішення трудових спорів, в тому числі спорів про незаконне звільнення та поновлення на роботі; допомога при стягненні заробітної плати, тощо;

7% від ціни позову, але не менше 1500 грн.

14. Земельне право:

14.1

Допомога при вирішенні питань пов’язаних з володінням, користуванням та розпорядженням земельною ділянкою;

Від 400 грн.

14.2

Оформлення державних актів права власності на землю;

Від 400 грн.

14.3

Виділення частки землі, Вирішення спірних питань пов’язаних з земельними відносинами;

За домовленістю

 15. Адміністративне право:
15.1Оскарження рішень, дій, бездіяльності державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб.Від 400 грн.
 1. Вартість робіт визначається виходячи з виду послуг, які надаються, їх об’єму та складності, а також знижок якими володіє Клієнт або Консультант.
 2. Вартість послуг вказана без врахування витрат, пов’язаних з їх виконанням ( оплата держмита, інформаційно-технічних послуг, нотаріальних послуг, та інше.).
 3. Термін підготовки письмового юридичного документу визначається за згодою сторін.

1До юридичного абонентського обслуговування (супроводу) діяльності підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) відноситься:

 • Підготовка проектів господарських договорів, трудових контрактів;
 • Юридичний супровід укладення договорів, контрактів та вчинення інших правочинів;
 • Підготовка установчих документів господарських товариств, змін до установчих документів, оформлення протоколів загальних зборів;
 • Складання наказів, довідок, офіційних листів, відповідей на листи, звернень та інших юридичних документів, необхідних для господарської діяльності підприємства;
 • Представництво на загальних зборах учасників, засновників товариства, акціонерів, інших органів управління суб’єктів господарювання;
 • Поточне юридичне консультування підприємницької діяльності.

Договір на юридичне абонентське обслуговування може укладатись на строк не менше 6-х місяців.

 
КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

Karvan&Corp.
Спеціально для наших клієнтів існує можливість доступу до юридичної та правової інформації і документації. Яка адресована Вам персонально.
Перейти »

Телефонуйте
або заповнюйте форму

Введіть код - 23

 
контактна
інформація
телефон (063) 756 3185
(097) 9118 560
Rambler's Top100
Индекс UX
x
0.0531 sec